آموزش تخصصی زبان انگلیسی

چرا زبان انگلیسی؟کجا؟

زبان انگلیسی,آموزش زبان انگلیسی,کدام آموزشگاه,

متاسفانه آموزش زبان انگلیسی در ایران بیشتر با روشی خسته کننده و حفظ کردن کلماتی انجام میشه که همه دانشجوها رو فقط و فقط به سمت حفظ کردن هدایت میکنه نه یادگیری...اما راه های دیگه ای هم هستدر روش ما دان

چرا زبان انگلیسی؟کجا؟

توسط شنبه 11 خرداد 1398

متاسفانه آموزش زبان انگلیسی در ایران بیشتر با روشی خسته کننده و حفظ کردن کلماتی انجام میشه که همه دانشجوها رو فقط و فقط به سمت حفظ کردن هدایت میکنه نه یادگیری...اما راه های دیگه ای هم هستدر روش ما دان

چرا زبان انگلیسی؟کجا؟

متاسفانه آموزش زبان انگلیسی در ایران بیشتر با روشی خسته کننده و حفظ کردن کلماتی انجام میشه که همه دانشجوها رو فقط و فقط به سمت حفظ کردن هدایت میکنه نه یادگیری...اما راه های دیگه ای هم هست

در روش ما دانشجو نباید مطالب رو حفظ کنه،باید اونا رو یادبگیره و تنها راه یادگیری مطالب اینه که عملا اونا رو به کار ببره برای مثال ما تصویر میز رو به دانشجو نشون میدیم و بهش میگیم table،همینطور که میبینید فارسی عملا حذف میشه و یادگیری عملا اتفاق میوفته...برای اطلاعات بیشتر به کانال تلگرام یا اینستاگرام مراجعه کنید.