آموزش تخصصی زبان انگلیسی

در پانزده ماه انگلیسی یاد بگیرید!

روش آموزش زبان,جلسات آموزش,

باید برای اون برنامه ریزی های دقیقی داشته باشید ما این برنامه ریزی رو برای شما انجام میدیم اما فراموش نکنین علاقه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی محسوب میشه...یادگیری زبان در پانزده ماه همان برنامه ریز

در پانزده ماه انگلیسی یاد بگیرید!

توسط شنبه 11 خرداد 1398

باید برای اون برنامه ریزی های دقیقی داشته باشید ما این برنامه ریزی رو برای شما انجام میدیم اما فراموش نکنین علاقه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی محسوب میشه...یادگیری زبان در پانزده ماه همان برنامه ریز

در پانزده ماه انگلیسی یاد بگیرید!

باید برای اون برنامه ریزی های دقیقی داشته باشید ما این برنامه ریزی رو برای شما انجام میدیم اما فراموش نکنین علاقه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی محسوب میشه...

یادگیری زبان در پانزده ماه همان برنامه ریزی است که توسط ما انجام میشه و در نهایت با علاقه شما کامل میشه.


*یک جلسه در هفته کلاس حضوری

*روزی پانزده دقیقه مطالعه در منزل

*هشت جلسه حضوری در هر ترم

*هفت ترم دو ماهه در پانزده ماه آموزش زبان انگلیسی