آموزش تخصصی زبان انگلیسی

جلسات آموزش

روش آموزش زبان,جلسات آموزش,

باید برای اون برنامه ریزی های دقیقی داشته باشید ما این برنامه ریزی رو برای شما انجام میدیم اما فراموش نکنین علاقه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی محسوب میشه...یادگیری زبان در پانزده ماه همان برنامه ریزی است که توسط ما انجام میشه و در نهایت با علاقه شما کامل میشه.*یک جلسه در هفته کلاس حضوری*روزی پانزده دقیقه مطالعه در منزل*هشت جلسه حضوری در هر ترم*هفت ترم دو ماهه در پانزده ماه آموزش زبان انگلیسی

جلسات آموزش

باید برای اون برنامه ریزی های دقیقی داشته باشید ما این برنامه ریزی رو برای شما انجام میدیم اما فراموش نکنین علاقه مهمترین ابزار برای برنامه ریزی محسوب میشه...یادگیری زبان در پانزده ماه همان برنامه ریزی است که توسط ما انجام میشه و در نهایت با علاقه شما کامل میشه.*یک جلسه در هفته کلاس حضوری*روزی پانزده دقیقه مطالعه در منزل*هشت جلسه حضوری در هر ترم*هفت ترم دو ماهه در پانزده ماه آموزش زبان انگلیسی

آرشیو سایت
در پانزده ماه انگلیسی یاد بگیرید!

در پانزده ماه انگلیسی یاد بگیرید!

تجربیات ثابت کرده برنامه ریزی دقیق برای زندگی یک امر ضروری محسوب میشه،اما زندگی یعنی هدفهایی که ما روزانه دنبال میکنیم تا در نهایت به رضایت کامل برسیم،پس اگر یکی از اهداف شما در زندگی یادگیری زبان انگلیسی باشه...
شنبه 11 خرداد 1398